با ما تماس بگیرید

تیم تخصصی بارسا کفپوش  کارخانه:

  البـــرز، محمد شهـــر، خیابان زیبا دشـــت، بلوار امام علــی، پلاک ۱۱
  ۹۱۳۰۶۳۰۲ - ۰۲۱
  ۹۱۳۰۶۳۰۳ - ۰۲۱

  دفتر مرکزی:

  ۴۴۱۴۸۹۴۸ - ۰۲۱
  ۴۴۱۳۸۹۴۸ - ۰۲۱

  موبایل:

  ۱۰۲۳۵۸۶ - ۰۹۱۲

  دسته‌ها